• ADMPiotrek  
  Wydział: W-11 WPPT
  Rok studiów: 5

  zobacz profil
  szybka wiadomość
 • 0
 • cytuj |

 • Zbliżają się matury i czas wyboru kierunku studiów dla kilkuset tysięcy maturzystyów. W związku z tym postanowiłem zasięgnąć porady szklanej kuli i oszacować gdzie progi punktowe mogą wzrostnąć a gdzie zmaleć (przy założeniu identycznego szacowanego popytu na kierunki co w zeszłym roku). Przedstawiam też liczbę miejsc oraz zestawione progi punktowe z poprzedniego roku. Wskaźnik atrakcyjności zdefiniowany jest jako stosunek liczby miejsc na studiach II stopnia do liczby miejsc na tym kierunku na I stopniu wyrażony w procentach (jesli na pierwszym stopniu brak było naboru na kierunek w języku obcym, a na drugim był, to liczbę miejsc sumowałem). Oczywiście wskaźnik ten tak na prawdę mówi nie o tym jak atrakcyjny jest drugi stopień, a raczej jak duży jest odsiew na pierwszym stopniu (a w przypadku stosunkowo nowych kierunków może w ogóle nie mieć sensu).

  Większość progów charakteryzowała się bardzo dużą zmiennością roczną (nawet 100 punktów różnicy) - nie da się wtedy wyciągnąć żadnych wniosków.

  Przedstawione progi to progi z I rekrutacji, w kolejnych rekrutacjach progi często spadają i to znacznie!


  Kierunekatrakcyjność
  studiów
  II stopnia
  l. miejsc 2015l. miejsc 2014próg w I rekr. 2014 szklana kula mówi, że próg:próg w I rekr. 2015
  W1, Architektura 130%216220609nie zmieni się znacznie581,3
  W1, Gospodarka Przestrzenna 125%6060291nie zmieni się znacznie209,1
  W2, Budownictwo 112%310240310spadnie259,8
  W3, Biotechnologia 54%310290123trudno powiedzieć58,4
  W3, Chemia 63%110150127trudno powiedzieć96,5
  W3, Inż. Chem. i Procesowa 35%130120209nie zmieni się znacznie189,8
  W3, Inżynieria Materiałowa 37%145110224spadnie217,7
  W3, Technologia Chemiczna 69%188200137trudno powiedzieć93,05
  W4, Automatyka i Robotyka 68%318320233nie zmieni się znacznie282,7
  W4, Elektronika 23%420350110spadnie153,5
  W4, Informatyka 63%350330240nie zmieni się znacznie292,2
  W4, Teleinformatyka 96%120120190nie zmieni się znacznie229,85
  W4, Telekomunikacja 12%39035067jest nisko, a będzie jeszcze niżej67,1
  W5, Automatyka i Robotyka 29%205195145nie zmieni się znacznie201,7
  W5, Elektrotechnika 69%210195110trudno powiedzieć144,35
  W5, Mechatronika brak 8575244trudno powiedzieć258,1
  W6, Geodezja i Kartografia brak 10090330nie zmieni się znacznie332,7
  W6, Górnictwo i Geologia 117%120110290nie zmieni się znacznie283,5
  W7, Inżynieria Środowiska 97%218210137trudno powiedzieć, b. duża zmienność118,2
  W7, Ochrona Środowiska 68%12015042spaść niżej już nie może, więc nie zmieni się znacznie lub wzrośnie36,9
  W8, Informatyka 131% 290270292nie zmieni się znacznie340,1
  W8, Informatyka w j. ang brak 7050249nie zmieni się znacznie243,9
  W8, Inżynieria Systemów 20%150120147spadnie133,9
  W8, Zarządzanie 18%33030041niżej być nie może36,9
  W8, Zarządzanie w j. ang 57%706064nie zmieni się znacznie, może spadnie, ale nie ma z czego spadać43,1
  W9, Energetyka 68%220220101trudno powiedzieć, b. duża zmienność200
  W9, Mechanika i Budowa Maszyn 60%217200103trudno powiedzieć, b. duża zmienność200,2
  W10, Automatyka i Robotyka 40%150150371nie zmieni się znacznie403,1
  W10, Mechanika i Budowa Maszyn 100%300294230nie zmieni się znacznie314,65
  W10, MiBM w j. Ang. 150%303086trudno powiedzieć, b. duża zmienność302,2
  W10, Mechatronika 40%150150306nie zmieni się znacznie350
  W10, Transport brak 12090220spadnie243,4
  W10, Zarządzanie i Inż. Produkcji 140%150150243nie zmieni się znacznie297,3
  W11, Fizyka Techniczna 40%909069nie zmieni się znacznie148,3
  W11, Informatyka 86%120120265może trochę spaść351,2
  W11, Inżynieria Biomedyczna 31%160150293może trochę spaść314,3
  W11, Matematyka55%5560236nie zmieni się znacznie247,3
  W11, Matematyka Stosowana brak 120120277nie zmieni się znacznie305,8
  W11, Optyka 29%10590170spadnie176
  W12, Elektronika i Telekomunikacja 26%21015559może trochę spaść, ale w sumie to nie ma z czego41
  W12, Mechatronika 42%9575141spadnie72,4


  nie zmieni się znacznie = pozostanie w przedziale +/- 10% ostatniego progu

  Zachowanie progów w rekrutacji 2015 szacowałem na podstawie zmiany liczby miejsc, obecności lub braku trendu, a także rocznej zmienności progów.

  Poniżej załączniki z planowaną liczbą miejsc w kolejnych rekrutacjach (lipiec 2015 i luty 2016)

  Prośba do modów: gdy zaczną się pojawiać się tematy "Jaki będzie w tym roku próg na ..." poza zamknięciem tematu odsyłajcie ich proszę do tego tematu z podaniem linka :)
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 • 0
 • cytuj |

 • Czyli szacujesz że ogólnie matury pójdą gorzej bo większość jest na spadnie/nie zmieni się znacznie tak? :D
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 • ADMPiotrek  
  Wydział: W-11 WPPT
  Rok studiów: 5

  zobacz profil
  szybka wiadomość
 • 0
 • cytuj |

 • Nie, w ogóle nie biorę pod uwagę wyniku matur, bo tego nie da sie przewidzieć (zmiana w wyniku matur powinna nałożyć się całościowo na wszystkie kierunki). Biorę tutaj głównie pod uwagę zmiany w liczbie otwartych miejsc (ale nie tylko, pisałem z resztą o tym w pierwszym poście). Gdy będą znane wyniki matur mogę je porównać do zeszłorocznych i skorygować powyższą tabelę (pewnie nie będzie takiej potrzeby).

  Oto przykład jak szacowałem zmianę progu punktowego na pewnym kierunku: w 2013 roku było na jakimś kierunku 120 miejsc, a próg na pierwszej rekrutacji wynosił 50 punktów, w 2014 natomiast ograniczono liczbę miejsc do 90 (przez co próg wzrósł do 100 pkt.), po czym w tegorocznej rekrutacji zwiększono liczbę miejsc na 120. W takiej sytuacji oczekuję spadku progu punktowego do poziomów podobnych jak dwa lata temu.

  Oczywiście jest jeszcze efekt niżu demograficznego (co roku ubywa dobre kilkaset studentów na PWr) tzn. mniej chętnych na studia = niższe progi punktowe (akurat w tym roku pewnie nie będzie miało to tak dużego znaczenia).
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 • ADMPiotrek  
  Wydział: W-11 WPPT
  Rok studiów: 5

  zobacz profil
  szybka wiadomość
 • 0
 • cytuj |

 • Małe zmiany w tabeli z pierwszego posta. Zmniejszyła się liczba miejsc na Fizykę Techniczną (o 10) oraz na Matematykę (o 5).

  Ponadto w załączniku nowe planowane liczby miejsc na poszczególnych kierunkach (parę dni temu dokonano drobnych zmian).
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 •  waxta  
  Wydział: W-4 EKA
  Rok studiów: 2

  zobacz profil
  szybka wiadomość
 • 0
 • cytuj |

 • Te progi punktowe to są z I rekrutacji czy próg rzeczywisty? według mojego rachunku to będę miał w najlepszym przypadku 280 punktów, w najgorszym 250 - czy mam szansę dostać się na WiZ informatyka ?
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 • ADMPiotrek  
  Wydział: W-11 WPPT
  Rok studiów: 5

  zobacz profil
  szybka wiadomość
 • 0
 • cytuj |

 • To są zaokrąglone progi z I rekrutacji. W zeszłym roku realny próg na informatykę na WIZ wyniósł 290,85 punkta (więcej info w tym temacie: progi punktowe na W8).

  Szansę oczywiście masz, bo nigdy nie ma pewności co do progów w kolejnych latach. W razie czego możesz składać na informatykę po angielsku - tam zwykle jest niższy próg.
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 • ADMPiotrek  
  Wydział: W-11 WPPT
  Rok studiów: 5

  zobacz profil
  szybka wiadomość
 • 0
 • cytuj |

 • Wstępne wyniki tegorocznych matur są już dostępne, można je przejrzeć tutaj.

  Matura poszła całkiem nieźle, zdało aż 74%, co nie jest złym wynikiem (jest lepiej niż było w zeszłym roku).
  Wygląda na to iż wyższą zdawalność zawdzięczamy niemal wyłącznie absolwentom techników, którzy podchodzili do matury w starej formie i którzy mogą poszczycić się zdawalnością o 10 punktów procentowych wyższą niż w roku ubiegłym (64%). Wśród absolwentów liceów zdawalność nie zmieniła się (80%).

  Ogólnie do matur przystąpiło niemal 20 tysięcy absolwentów mniej niż w zeszłym roku. Jest to bardzo dużo biorąc pod uwagę, iż w roku 1996 było tylko 5 tysięcy mniej urodzeń niż w roku 1995. Być może wpływ na to mieli uczniowie techników - pomiędzy rocznikiem 95' a 94' różnica w liczbie urodzeń jest około 10 razy większa.

  Niezależnie od tego ile osób przystąpiło do matury, liczba osób która ją zdała (204 494) jest bardzo bliska tej ubiegłorocznej (208 023) i niższa o zaledwie 1,7%.

  Niestety nie da się w prosty sposób porównać tegorocznych wyników matur z zeszłorocznymi. W tym roku bowiem prawie dwie trzecie maturzystów pisało maturę w nowej formie.

  Wyniki tegorocznych matur z rozszerzonej matematyki i fizyki (najważniejsze przedmioty z punktu widzenia studenta PWr) są słabsze niż w roku ubiegłym.

  Średni wynik maturalny z matematyki rozszerzonej wyniósł 39%, w roku ubiegłym 42%.
  Średni wynik maturalny z fizyki(rozszerzonej) wyniósł 43%, w roku ubiegłym 48%.

  Czy oznacza to że progi spadną? Nie!

  W tym roku przedmioty dodatkowe wybrało więcej absolwentów - 1 przedmiot 29% (5 punktów procentowych więcej niż w roku ubiegłym), 2 przedmioty 26% (2 pkt. proc. więcej), 3 przedmioty 19% (4 pkt. proc. więcej).

  Z jednej strony mamy słabsze wyniki matur dodatkowych/rozszerzonych, z drugiej strony przystąpiło do nich więcej osób ze względu na brak jakichkolwiek konsekwencji, no może poza zmarnowanym dniem. Ponadto na całość nakłada się ubytek 3,5 tysiąca absolwentów ze zdaną maturą.

  Jeśli miałbym strzelać jak na progi punktowe nałożą się wyniki (i forma) matury to powiedziałbym, że tam gdzie próg był bardzo niski można oczekiwać solidnego wzrostu, który będzie szybko malał wraz z rosnącym progiem punktowym.

  Niestety ze względu na brak szczegółowych danych powyższa analiza może być obarczona sporym błędem :)

  Przy okazji - CKE na swojej prezentacji chwali się jak bliskie są wyniki matur w nowej i starej formie... Szkoda tylko, że wybrali wyniki z części ustnej z języka polskiego, który zdał prawie każdy. Jeśli spojrzeć na dowolny inny przedmiot to okazuje się, że różnice są już dość spore.
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 • 0
 • cytuj |

 • Czemu ja wcześniej tego nie znalazłam? Jak szklano kulo mogłaś tak szczegółowo określić progi we kwietniu?

  [ Dodano: 2015-07-23, 01:05 ]
  Szklana kulo, może mi powiesz ile miejsc zostało na mechatronice na Mechanicznym? Czy jest jakaś szansa dostać się z II tury rezerwowych I rekrutacji?

  [ Dodano: 2015-07-23, 01:30 ]
  Są jeszcze te progi oficjalne i nieoficjalne na innym "wątku"? Chodzi tam o pierwszy nabór? Co to znaczy te nieoficjalne? To są kandydaci, którzy się dostali z list rezerwowych, czy w kolejnych naborach?
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 • MODmrb  
  INF/DAN
  Wydział: W-8 IZ
  Rok studiów: 5

  zobacz profil
  szybka wiadomość
 • 0
 • cytuj |

 • iwona.iwona napisał/a:
  Czemu ja wcześniej tego nie znalazłam? Jak szklano kulo mogłaś tak szczegółowo określić progi we kwietniu?

  jednak szukanie jest fajne! :D

  iwona.iwona napisał/a:
  Szklana kulo, może mi powiesz ile miejsc zostało na mechatronice na Mechanicznym? Czy jest jakaś szansa dostać się z II tury rezerwowych I rekrutacji?

  to będzie wiadomo dopiero wtedy, gdy do działu rekrutacji spłyną dokumenty osób z drugiej tury :)

  iwona.iwona napisał/a:
  Są jeszcze te progi oficjalne i nieoficjalne na innym "wątku"? Chodzi tam o pierwszy nabór? Co to znaczy te nieoficjalne? To są kandydaci, którzy się dostali z list rezerwowych, czy w kolejnych naborach?

  jest to minimalna ilość punktów, która pozwoliła na dostanie się na dany kierunek

  Ostatnio zmieniony przez mrb 2015-07-23, 10:03, w całości zmieniany 1 raz 

  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 • 0
 • cytuj |

 • mmm :/ ? Myślałam, że po pierwszej turze rekrutacji wiadomo jest ile zostało miejsc na tą ewentualną II, po tym ile osób z tych zakwalifikowanych przyniosło dokumenty...no jest możliwość, że jeszcze ktoś w międzyczasie z tych przyjętych jednak zrezygnuje i zabierze dokumenty przed końcem II...
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 • MODmrb  
  INF/DAN
  Wydział: W-8 IZ
  Rok studiów: 5

  zobacz profil
  szybka wiadomość
 • 0
 • cytuj |

 • Wybacz, teoretycznie jest już po 2 turze więc z automatu napisałem o sytuacji aktualnych rezerwistów ;)
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 • ADMPiotrek  
  Wydział: W-11 WPPT
  Rok studiów: 5

  zobacz profil
  szybka wiadomość
 • 0
 • cytuj |

 • iwona.iwona, te nieoficjalne progi to głównie progi z drugiej tury pierwszej rekrutacji. Dane z drugiej rekrutacji posiadaliśmy chyba tylko dla 2012 roku. Dodatkowo dane z nowszych lat są niekompletne.
  d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group. Then, after many years modified again, this time by Piotrek © 2014
Strona wygenerowana w 63,1ms. Zapytań do SQL: 20